9 Hvilken ansvarlig myndighed skal man henvende sig til i tilfælde af konflikter og andre juridiske spørgsmål?

Hvad angår skilsmisse, et ægteskabs gyldighed eller fastsættelse af, hvorvidt det eksisterer, har byretten på ægtefællernes sidste fælles normale opholdssted kompetence, såfremt mindst én af ægtefællerne stadig bor der. I mangel af en sådan domstol har tiltaltes domstol kompetence, og i mangel heraf får sagsøgendes domstol kompetence (§ 88 Občianskeho súdneho poriadku (OSP) – lov om civil procedureret). Der er tale om den byret, i hvis distrikt en borger har opholdssted, og hvis vedkommende ikke har et opholdssted, gives kompetence til byretten for det distrikt, hvor borgeren befinder sig.

Hvad angår deling af ægtefællernes fælleseje eller anden ejendom efter skilsmisse, eller annullering af fælles lejemål på en bolig, er den kompetente domstol den, der træffer afgørelse om skilsmisse. For ægteskabelige anliggender har de slovakiske domstole international kompetence, hvis mindst én af ægtefællerne er slovakisk statsborger. Hvis ingen af ægtefællerne er slovakisk statsborger, har den slovakiske domstol kompetence:

  • hvis mindst én af ægtefællerne har opholdssted der, og domstolens afgørelse anerkendes i de stater, hvor ægtefællerne er statsborgere, eller
  • hvis mindst én af ægtefællerne har haft opholdssted i Den Slovakiske Republik i et længere tidsrum, eller
  • hvis ægtefællerne bor der, i sager om ægteskabets gyldighed. (§ 38 ZMPS)