1 Hvilken lovgivning gælder?

1.1. Hvilken lovgivning er gældende for et ægtepars aktiver? Hvilke kriterier/regler bruges til at bestemme, hvilken lovgivning der er gældende? Hvilke internationale konventioner skal respekteres med hensyn til bestemte lande?

Ægtefællernes personlige og formueretlige forhold reguleres af loven i det land, hvor begge ægtefæller er statsborgere. Hvis de er statsborgere i forskellige lande, gælder loven i det land, hvor de har fast bopæl. Hvis ikke de er statsborgere i samme land og ikke har fast bopæl i det samme land, gælder loven i det land, hvor de senest var bosat sammen. Hvis den gældende lov ikke kan fastsættes i henhold til disse regler, da gælder loven i det land, hvortil ægtefællerne har størst tilknytning (art. 38(1) i lov om international privat- og procesret).

Ligeledes reguleres formueretlige forhold mellem ugifte, samlevende partnere af loven i det land, hvor begge er statsborgere. Hvis de ikke har fælles statsborgerskab, gælder loven i det land, hvor de har fælles bopæl.

Hvis et ægtepar har indgået en aftale angående deres formueforhold, gælder den lov, som fandt anvendelse for deres formueforhold på det tidspunkt, hvor aftalen blev indgået.

Slovenien har underskrevet bilaterale konventioner om international retshjælp, som indeholder lovkonfliktsregler om ægteskabelige formueforhold, med Tjekkiet, Frankrig, Ungarn, Mongoliet, Polen, Rumænien, Den Russiske Føderation og Slovakiet (se http://www.mp.gov.si/).

1.2. Har ægtefællerne mulighed for at vælge den lovgivning, der skal være gældende? Hvis dette er tilfældet, hvilke principper styrer så dette valg (f.eks. de love, der kan vælges, formelle krav, tilbagevirkende kraft)?

Ægtefæller har lov til at vælge, hvilken lov der skal gælde for deres ægteskabelige formueforhold, hvis loven, som oprindeligt gjaldt for deres formueforhold, tillader et sådant valg (art. 39 i lov om international privat- og procesret). Den valgte lov kan imidlertid ikke anvendes, hvis virkningen af dens anvendelse er i modstrid med Sloveniens grundlæggende retsprincipper (art. 6 i lov om international privat- og procesret). Slovensk lov giver ikke selv mulighed for at vælge, hvilken lov der skal gælde.