3 Hvordan kan ægtefællerne organisere deres formueretlige forhold?

3.1. Hvilke bestemmelser kan ændres af en aftale, og hvilke kan ikke? Hvilke formueretlige forhold mellem ægtefæller kan vælges?

Den nye slovenske familielov regulerer aftaler om formue- og retsforhold. En aftale om formue- og retsforhold er en aftale, hvor ægtefællerne enes om indholdet af deres formueordning, når der ønskes en afvigelse fra den lovbestemte formueordning. Her kan ægtefællerne også træffe aftale om andre ejendomsforhold under ægteskabet samt i tilfælde af skilsmisse. Før der indgås aftale om formue- og retsforhold, skal ægtefællerne underrette hinanden om deres respektive formueforhold. I modsat fald er aftalen om formue- og retsforhold anfægtelig. En del af aftalen om formue- og retsforhold kan også bestå i en aftale om ægtefællebidrag i tilfælde af skilsmisse.

3.2. vad er de formelle krav, og hvem skal jeg kontakte?

En acceptabel aftale mellem ægtefæller og alle dens ændringer skal være udformet som et dokument, som officielt bekræftes af en notar.

Aftaler mellem ægtefæller om formue- og retsforhold skal indgås i form af et direkte eksigibelt notardokument. Før aftalen underskrives, er det notarens pligt at forklare aftalen, og aftalen registreres i registeret over aftaler om formue- og retsforhold. Hvis aftalen om formue- og retsforhold ikke er gyldig, gælder den lovbestemte formueordning for ægtefællerne. Hvis aftalen om formue- og retsforhold ikke er registreret i registeret om formue- og retsforhold, gælder for tredjeparter en formodning om, at den lovbestemte formueordning gælder mellem ægtefæller.

3.3. Hvornår kan aftalen sluttes, og hvornår træder den i kraft?

Aftaler som fastsætter, at særeje skal tilhøre fællesejet, kan kun indgås under ægteskabet.

Der hersker aftalefrihed. Aftaleordningen gælder for ægtefæller fra det tidspunkt, hvor aftalen om deres formue- og retsforhold indgås, medmindre ægtefællerne har aftalt andet. Aftaler om formue- og retsforhold, som indgås før ægteskab, træder i kraft på datoen for ægteskabets indgåelse eller på den dato, som de kommende ægtefæller har anført i aftalen om formue- og retsforhold.

3.4. Kan en eksisterende aftale ændres af ægtefællerne? Hvis ja, under hvilke omstændigheder?

Der hersker aftalefrihed. Ægtefællerne kan ændre en allerede indgået aftale om formueforhold- og retsforhold ved et direkte eksigibelt notarielt dokument, og en sådan ændring rapporteres til registeret over aftaler om formue- og retsforhold.