6 Hvilke konsekvenser har dødsfald?

Ved den ene ægtefælles død deles fællesejet ligeligt, og den afdøde ægtefælles andel kommer til at udgøre en del af hans/hendes bo. Arvingerne eller den længstlevende ægtefælle er berettiget til at anmode retten om at fastsætte en anden fordeling. Efter delingen arver den længstlevende ægtefælle i første eller anden arveklasse. I første arveklasse arver den længstlevende ægtefælle sammen med afdødes børn, og arven deles i lige dele. Hvis afdøde ikke efterlader sig børn, arver hans/hendes ægtefælle i anden arveklasse sammen med afdødes forældre og modtager halvdelen af arven.