9 Hvilken ansvarlig myndighed skal man henvende sig til i tilfælde af konflikter og andre juridiske spørgsmål?

I overensstemmelse med de generelle kompetenceregler har de slovenske domstole internationale beføjelser inden for tvister om ægteskabelig ejendom, hvis sagsøgte har sin faste bopæl i Slovenien. Hvis sagsøgte ikke har fast bopæl i noget andet land kan ovennævnte beføjelser også baseres på hans/hendes midlertidige bopæl i Slovenien (art. 48 i lov om international privat- og procesret). Hvis en tvist om ægteskabelig ejendom omhandler ejendom, som er beliggende i Slovenien, har den slovenske domstol beføjelser, selv hvis sagsøgte ikke har bopæl i Slovenien. Hvis størstedelen af ejendommen befinder sig i Slovenien, og resten befinder sig i udlandet, kan retten kun træffe afgørelse angående den ejendom, som er i udlandet, hvis den træffer afgørelse om den ejendom, som befinder sig i Slovenien, og kun hvis sagsøgte indvilliger (art. 67 i lov om international privat- og procesret).