3 Hvordan kan ægtefællerne organisere deres formueretlige forhold?

3.1. Hvilke bestemmelser kan ændres af en aftale, og hvilke kan ikke? Hvilke formueretlige forhold mellem ægtefæller kan vælges?

Ægtefæller har ret til i en ægtepagt at fastsætte en anden ordning om ægteskabelige formueforhold end standardordningen om akkvisitionsfællesskab.

Som alternativ til akkvisitionsfællesskab som den legale ordning om ægteskabelige formueforhold tillader spansk lov en ordning om særeje (régimen de separación de bienes) og en ordning om kombinationssæreje (régimen de participación). Under ordningen om særeje (art. 1435-1444 CC) bibeholder hver ægtefælle det, han/hun har bragt med sig ind i ægteskabet og bliver eneejer af ejendom, som han/hun erhverver under ægteskabet. Hvor det ikke kan fastslås, hvem ejendommen tilhører, formodes det, at hver ægtefælle ejer halvdelen.

Under ordningen om kombinationssæreje (art. 1411-1434 CC) bibeholder hver af ægtefællerne det, han/hun bragte med sig ind i ægteskabet, og bliver eneejer af ejendom, som han/hun erhverver under ægteskabet, men hver af ægtefællerne er berettiget til en andel i de anskaffelser, som den anden ægtefælle erhverver, mens ordningen er i kraft. Disse erhvervelser beregnes på tidspunktet for ordningens ophævelse eller ægteskabets ophør.

Under begge ordninger er en ægtefælle ikke ansvarlig for den andens gæld, og det står hver ægtefælle frit for at afhænde sin ejendom med undtagelse af familiens hjem (art. 1320 CC).

3.2. vad er de formelle krav, og hvem skal jeg kontakte?

Ægtepagter (capitulaciones matrimoniales) skal indgås i form af et beviskraftigt dokument (art. 1315 CC). Ægtepagten skal derfor indgås ved en civilretlig notar, som affatter det beviskraftige dokument (art. 1280 CC). Dette opføres herefter i det civile register, hvorved det træder i kraft og bliver gældende over for tredjeparter.

3.3. Hvornår kan aftalen sluttes, og hvornår træder den i kraft?

Ægtepagter kan indgås før eller når som helst under ægteskabet. Ægtepagter, som oprettes inden ægteskabets indgåelse, træder kun i kraft, hvis ægteskabet indgås efterfølgende (art. 1333 CC). Ægtepagter, som indgås under ægteskabet, træder i kraft det øjeblik, de indgås, men er ikke gyldige over for tredjeparter, før de er opført i det civile register.

3.4. Kan en eksisterende aftale ændres af ægtefællerne? Hvis ja, under hvilke omstændigheder?

Ægtefællerne kan også ændre en eksisterende ægtepagt, så længe de samme formelle krav opfyldes (art. 1331 CC). Ændringen vil imidlertid ikke påvirke de rettigheder, tredjeparter allerede måtte have erhvervet (art. 1317 CC).