4 Kan eller skal det formueretlige forhold mellem ægtefæller registreres?

Ordningen om de ægteskabelige formueforhold og enhver ændring i den skal registreres for at kunne gøres gældende over for tredjeparter.

4.1. Findes der et eller flere registre over formueretlige forhold i dit land? Hvor?

I Spanien er der flere civile registre. Såvel ægteskabet som en eventuel ægtepagt bør opføres i det civile register dér, hvor ægtefællerne har deres normale opholdssted (art. 1333 CC, art. 69 LRC og art. 70 LRC). Det er kun registreringen af ægteskabet, der er obligatorisk (art. 71 LRC).

4.2. Hvilke dokumenter registreres? Hvilke oplysninger registreres?

Ægtepagter, som indgås før ægteskabet, skal registreres såvel som de, der indgås under ægteskabet, hvis de ændrer ordningen om formueforhold (ellers træder de ikke i kraft over for tredjeparter), og separation og skilsmisse skal også registreres (art. 77 LRC). De berørte parter modtager en attest udstedt af det civile register, som bevis på registreringen (art. 75 LRC). Et andet dokument, som anvendes i praksis, er ("familiebogen") (Libro de Familia), hvori er registreret oplysninger om ægteskab, børns fødselsdato m.m.

4.3. Hvem kan få adgang til oplysningerne i registret og hvordan?

Oplysningerne er offentlige (art. 6 LRC), men de beskyttede data er kun tilgængelige for de berørte parter eller deres arvinger (Databeskyttelsesloven 15/1999).

4.4. Hvilken juridisk virkning har registreringen (gyldighed, mulighed for at gøre indsigelse)?

De retslige følger af registreringen er, at de kan gøres gældende over for tredjeparter (art. 70 LRC).