6 Hvilke konsekvenser har dødsfald?

I tilfælde af død gælder reglerne i §§2.3, 5.1 og 5.2 med hensyn til opgørelsen, delingen og allokeringen af gæld og aktiver, bortset fra at den andel af ejendommen, som afdøde ville have modtaget, nu går til hans/hendes arvinger. Der kan være godtgørelser, hvor den efterlevende ægtefælle er berettiget til den efterlevende ægtefælles brugsret (usufructo viudal), som kan variere i beløb afhængigt af, om den efterlevende ægtefælle arver sammen med afdødes efterkommere og forfædre, eller om han/hun er enearving. Rettighederne tildeles først og fremmest i ejendom, men kan også tildeles kontant( art. 834-840 CC). Den andel af ejendommen, som er dækket af brugsretten, kan øges (op til den lovmæssige grænse) i et testamente.