3 Hvordan kan ægtefællerne organisere deres formueretlige forhold?

3.1. Hvilke bestemmelser kan ændres af en aftale, og hvilke kan ikke? Hvilke formueretlige forhold mellem ægtefæller kan vælges?

Systemet for separat fælleseje er den gældende ordning for ægtefællernes formueforhold. Der findes ingen alternative ordninger, parterne kan aftale at anvende. Nuværende eller fremtidige ægtefæller kan dog udarbejde en ægtepagt. En sådan pagt ændrer ikke ejerskabssituationen, den ændrer blot arten af den ægteskabelige eller separate ejendom (ÄktB kapitel 7). Der findes ligeledes særlige lovregulerede familieretlige kontrakter f.eks. vedrørende gaver mellem ægtefæller (ÄktB kapitel 8 og lov (1936:83)) samt vedrørende bodeling i løbet af ægteskabet (ÄktB 9:1 og 9:2). I begge tilfælde kræves der registrering. Ægtefællerne kan ligeledes indgå en foraftale om bodeling umiddelbart før skilsmisse (ÄktB 9:13).

3.2. vad er de formelle krav, og hvem skal jeg kontakte?

Ægtepagten skal være skriftlig og indgives til det svenske skattevæsen (ÄktB 7:3).

3.3. Hvornår kan aftalen sluttes, og hvornår træder den i kraft?

Ægtepagten kan indgås forud for eller i løbet af ægteskabet. En sådan pagt skal altid registreres. I det første tilfælde træder pagten i kraft på tidspunktet for ægteskabets indgåelse, i det andet tilfælde træder den i kraft ved registreringen.

3.4. Kan en eksisterende aftale ændres af ægtefællerne? Hvis ja, under hvilke omstændigheder?

Ejendom kan ændres fra separat til ægteskabelig eller vise versa vha. en ny ægtepagt. Der gælder samme formelle krav.