4 Kan eller skal det formueretlige forhold mellem ægtefæller registreres?

En ægtepagt skal registreres hos det svenske skattevæsen for at være gyldig.