9 Hvilken ansvarlig myndighed skal man henvende sig til i tilfælde af konflikter og andre juridiske spørgsmål?

Her er der ligeledes to forskellige legale rammer (jf. spørgsmål 1.1). I henhold til § 8 i de internordiske bestemmelser vurderes et krav om bodeling af den kompetente myndighed i den kontraherende stat, hvor ægtefællernes skilsmisse eller separation er igangsat. I henhold til § 2 i loven (1990:272) har svenske domstole også kompetence i tvister om ægteskabelig ejendom i forbindelse med skilsmisser i Sverige. De svenske domstole har desuden kompetence, hvis tiltalte har normalt opholdssted i Sverige, hvis sagsøgende har normalt opholdssted, hvis svensk lov finder anvendelse på den ægteskabelige ejendom, hvis sagen omhandler ejendom beliggende i Sverige, eller hvis tiltalte har samtykket i, at sagen høres i Sverige. Byretten på tiltaltes normale opholdssted har kompetence. Hvis svensk retspraksis ikke angiver nogen kompetent domstol, kan tvisten, i henhold til § 18 i loven (1990:272) indbringes for byretten i Stockholm.