3 Hvordan kan ægtefællerne organisere deres formueretlige forhold?

3.1. Hvilke bestemmelser kan ændres af en aftale, og hvilke kan ikke? Hvilke formueretlige forhold mellem ægtefæller kan vælges?

England/Wales

Ægtefællerne kan altid ansøge om accessorisk afhjælpning, selv når en ægtepagt er gældende.

Ikke desto mindre kan en rimelig aftale mellem ægtefællerne angående fordelingen af deres ejendom i tilfælde af skilsmisse være af stor betydning og er bestemt en vigtig faktor, som skal tages i betragtning, når domstolen udøver sit skøn. Højesteret har angivet, at en aftale ikke er rimelig, hvis den skader et af de involverede børns tarv, og at det formodentlig vil være mere rimeligt at se bort fra princippet om deling end se bort fra principperne om behov og kompensation (se under 5.1.).

Skotland

Det står ægtefællerne frit for at ordne deres ejendom, som de ønsker. Der er ingen forudbestemt formuefællesskabsordning, som ægtefællerne kan vælge.

3.2. vad er de formelle krav, og hvem skal jeg kontakte?

England/Wales

Selv om der ikke som sådan er nogen formelle krav, anbefales det alligevel på det kraftigste, at ægtefællerne modtager uvildig juridisk rådgivning, og at der gives fuldstændige oplysninger om aktiverne, og at dette inkluderes i aftalen. Hvor dette ikke er tilfældet (eller ikke er muligt), bør et frafald inkluderes i overensstemmelse dermed.

Skotland

Der foreligger ingen formelle krav ud over de almindelige formelle krav til den pågældende type retshandel.

3.3. Hvornår kan aftalen sluttes, og hvornår træder den i kraft?

England/Wales

En ægtepagt kan indgås og ændres før og under ægteskabet (og endda efter ægteskabet). Ægtepagtens effekt afhænger naturligvis af omstændighederne, men meget ofte vil de aftalte bestemmelser kun have retsvirkning i tilfælde af skilsmisse (eftersom England og Wales ikke har en ordning for ægtefællernes formueforhold, se 2.1. og 2.2. ovenfor).

Det er ganske almindeligt for ægtefæller at indgå aftaler angående deres ejendom etc. på det tidspunkt, hvor de har besluttet at blive skilt (såkaldte separations-aftaler). Disse kan siden indarbejdes i en retskendelse (såkaldte kendelser ifølge forlig).

Skotland

Ægteparret kan ordne deres aktiver internt på ethvert tidspunkt. De kan vælge, hvornår ordningen træder i kraft.

3.4. Kan en eksisterende aftale ændres af ægtefællerne? Hvis ja, under hvilke omstændigheder?

England/Wales

Ja. Se svar til 3.3.

Skotland

Ægtefællerne kan omarrangere deres aktiver, som de ønsker det, og på et hvilket som helst tidspunkt. Hvis ægtefællerne imidlertid har givet aktiver væk og anbragt dem uden for deres kontrol (f.eks. ved at lægge dem i en ægtepagts-trust eller en familie-trust), kan de naturligvis ikke omarrangere dem.