4 Kan eller skal det formueretlige forhold mellem ægtefæller registreres?

England/Wales

Det er ikke nødvendigt at registrere ægtepagter.

Skotland

Nej. Der findes ingen særlige registre for ægteskabelige formueordninger.