9 Σε ποια αρμόδια αρχή πρέπει να απευθυνθεί κάποιος σε περιπτώσεις διενέξεων και άλλων νομικών θεμάτων;

Ο διαχωρισμός των περιουσιακών στοιχείων μετά από διαζύγιο βάσει των §§ 81et seq EheG και §§ 24et seq EPG συνυπολογίζεται μεταξύ των μη αμφισβητούμενων νομικών διαφορών. Τα Αυστριακά δικαστήρια έχουν διεθνή δικαιοδοσία για αυτού του είδους τις δικές, εάν ένας εκ των συζύγων/συντρόφων έχει Αυστριακή υπηκοότητα ή τη συνήθη διαμονή του  στη χώρα (§ 114a para 4 Jurisdiktionsnorm, JN). Και το αντικείμενο και η τοπική δικαιοδοσία ανήκουν στο περιφερειακό δικαστήριο (§ 104a JN), στην περιφέρεια του οποίου οι σύζυγοι/σύντροφοι είχαν την τελευταία συνήθη διαμονή τους, δευτερευόντως το περιφερειακό δικαστήριο της συνήθους διαμονής του εναγόμενου (§§ 114a para 1 σε σχέση με 76 para 1 JN). Εάν εκκρεμεί ήδη μια δίκη διαζυγίου πριν ολοκληρωθεί το δικαστήριο και οι ακροάσεις πρωτοδίκως, το εν λόγω δικαστήριο έχει επίσης τη δικαιοδοσία για τη διαίρεση των συζυγικών περιουσιακών στοιχείων (§§ 114a para 3 σε σχέση με 76 para 1 JN).

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Αυστρία

More information

Österreichische Notariatskammer , Landesgerichtsstrasse, 20 , A -1010 Wien , Österreich

Tel.: +43 - 1 - 402 45 09

Fax: +43 - 1 - 406 34 75