8 Τι προβλέπει ο νόμος για τις περιουσιακές σχέσεις καταχωρημένων και μη καταχωρημένων συντρόφων;

Το τσεχικό δίκαιο δεν προβλέπει ειδικό σύστημα ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων των καταχωρισμένων συντρόφων. Εντούτοις, οι καταχωρισμένοι σύντροφοι είναι ελεύθεροι να ρυθμίσουν συμβατικά τις περιουσιακές σχέσεις τους. Το ίδιο ισχύει και για τους μη καταχωρισμένους συντρόφους. Παρ’ όλα αυτά, στο πλαίσιο της κληρονομικής διαδοχής, ο επιζών καταχωρισμένος σύντροφος και τα τέκνα του θανόντος κληρονομούν στην πρώτη τάξη διαδοχής κατ’ ισομοιρία (άρθρο 1635, παράγραφος 1, και άρθρο 3020 του Αστικού Κώδικα).

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Τσεχία

More information

Notarska komora Ceske republiky , Apolinářská 12 , CZ - 128 00 Praha 2 , České republice

Tel.: +420 - 2 - 249 212 58

Tel.: +420 - 2 - 249 211 26

Fax: +420 - 2 - 249 191 92