6 Ποιες είναι οι συνέπειες ενός θανάτου;

Στην περίπτωση εξ αδιαθέτου διαδοχής, ο επιζών σύζυγος κληρονομεί μαζί με τους συγγενείς του αποθανόντος συζύγου και το μερίδιό του/της εξαρτάται από τη σειρά των συγγενών που δικαιούνται κληρονομιά (οι συγγενείς χωρίζονται σε τρεις τάξεις διαδοχής).

Εάν ο επιζών σύζυγος κληρονομήσει μαζί με τους διαδόχους πρώτης τάξης (παιδιά), δικαιούται ίσο μερίδιο με τα παιδιά, αλλά λαμβάνει μέχρι το ένα τέταρτο της κληρονομιάς.

Εάν ο επιζών σύζυγος κληρονομήσει μαζί με τους διαδόχους δεύτερης τάξης (γονείς του αποθανόντος και απόγονοί τους, δηλαδή αδέλφια του αποθανόντος), δικαιούται το μισό της κληρονομιάς. Εάν ο επιζών σύζυγος κληρονομήσει μαζί με τους κληρονόμους της δεύτερης τάξης, δικαιούται επίσης ένα πρόσθετο προτιμησιακό μερίδιο της κληρονομιάς (τα οικιακά είδη της κοινής κατοικίας).

Εάν δεν υπάρχουν συγγενείς πρώτης ή δεύτερης τάξης, τότε ο επιζών σύζυγος κληρονομεί όλη την περιουσία.

Εκτός από το μερίδιο της κληρονομιάς, ο επιζών σύζυγος δικαιούται να επιδιώξει προσωπικό δικαίωμα χρήσης του ακινήτου που χρησιμοποιήθηκε ως κοινή κατοικία.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Εσθονία

More information

Notarite Koda , Tatari 25 , 10116 Tallinn

Tel.: +372 - 617 79 00

Fax: +372 - 617 79 01