6 Ποιες είναι οι συνέπειες ενός θανάτου;

Ο θάνατος συζύγου οδηγεί στη λύση του καθεστώτος ρύθμισης του περιουσιακών σχέσεων των συζύγων, με τα αποτελέσματα που αναφέρονται υπό το ερώτημα 5. Επιπλέον, ο επιζών σύζυγος δικαιούται να λάβει ένα τμήμα της κληρονομιαίας περιουσίας του θανόντος σύμφωνα με τη νομοθεσία περί κληρονομικής διαδοχής.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Ιταλία

More information

Consiglio Nazionale del Notariato , Via Flaminia, 160 , I - 00196 Roma , Italia

Tel.: +39 - 06 - 36 20 91

Fax: +39 -06 - 32 21 594