6 Ποιες είναι οι συνέπειες ενός θανάτου;

Έκαστος σύζυγος, ανεξαρτήτως του εφαρμοστέου συστήματος ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων, δύναται να διαθέτει ελεύθερα την προσωπική περιουσία του αιτία θανάτου (άρθρο 88 ΑΚ).

Ο επιζών σύζυγος κληρονομεί τον θανόντα σύζυγο ανεξαρτήτως του συστήματος ρύθμισης των μεταξύ τους περιουσιακών σχέσεων που ίσχυε κατά τη διάρκεια του γάμου τους (άρθρο 392 ΑΚ).

Ο επιζών σύζυγος λαμβάνει το ίδιο μερίδιο επί της κληρονομιαίας περιουσίας του θανόντος με αυτό που λαμβάνει έκαστο τέκνο, εφόσον ο αριθμός των υπολειπόμενων τέκνων είναι μικρότερος του τέσσερα. Εάν τα τέκνα είναι τέσσερα ή περισσότερα, ο επιζών σύζυγος λαμβάνει το ένα τέταρτο της κληρονομιαίας περιουσίας (άρθρο 393 ΑΚ).

Εάν ο θανών σύζυγος δεν καταλείπει εν ζωή κατιόντες ή υιοθετημένα τέκνα, ο επιζών σύζυγος λαμβάνει το μισό της κληρονομίας και, επιπροσθέτως, την οικοσκευή της οικίας των συζύγων.

Εάν δεν υφίστανται εν ζωή κατιόντες, υιοθετημένα τέκνα, ανιόντες, ή αδελφοί ή αδελφές ή τέκνα αυτών, ή εάν οι εναπομένοντες κληρονόμοι δεν αξιώσουν το μερίδιό τους, ο επιζών σύζυγος λαμβάνει το σύνολο της κληρονομίας ( άρθρο 396 ΑΚ).

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Λεττονία

More information

Latvijas Zvērinātu notāru padome , Krišjāņa Valdemāra iela 20-8 , LV-1010 Rīgā , Latvija

Tel.: +371 - 6 - 721 89 55

Fax: +371 - 6 - 728 63 26