8 Τι προβλέπει ο νόμος για τις περιουσιακές σχέσεις καταχωρημένων και μη καταχωρημένων συντρόφων;

Το λεττονικό δίκαιο αναγνωρίζει αποκλειστικά τον γάμο μεταξύ ετερόφυλων. Δεν υφίσταται νομοθεσία που να ρυθμίζει τις καταχωρισμένες ή τις μη καταχωρισμένες σχέσεις συμβίωσης.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Λεττονία

More information

Latvijas Zvērinātu notāru padome , Krišjāņa Valdemāra iela 20-8 , LV-1010 Rīgā , Latvija

Tel.: +371 - 6 - 721 89 55

Fax: +371 - 6 - 728 63 26