6 Ποιες είναι οι συνέπειες ενός θανάτου;

Σε περίπτωση θανάτου του ενός συζύγου, ο επιζών σύζυγος δικαιούται το μισό της κοινής περιουσίας (άρθρο 52 του νόμου περί του συμβολαιογραφικού επαγγέλματος). Επιπλέον, ο επιζών σύζυγος δικαιούται να κληρονομήσει σύμφωνα με τις διατάξεις περί της εξ αδιαθέτου διαδοχής μαζί με τους κατιόντες κληρονόμους (εάν υφίστανται) είτε του πρώτου είτε του δεύτερου βαθμού. Καλούμενος με τους πρώτου βαθμού κληρονόμους του θανόντος (τέκνα), ο επιζών σύζυγος κληρονομεί το ένα τέταρτο της κληρονομίας, εφόσον δεν υπάρχουν περισσότεροι από τρεις κληρονόμοι πέραν του συζύγου. Εάν υπάρχουν περισσότεροι από τρεις κληρονόμοι, ο σύζυγος κληρονομεί σε ίσα μέρη με τους άλλους κληρονόμους. Εάν ο σύζυγος καλείται με δεύτερου βαθμού κληρονόμους (γονείς και εγγόνια), δικαιούται το μισό της κληρονομίας. Εάν δεν υπάρχουν πρώτου και δεύτερου βαθμού κληρονόμοι, ο σύζυγος κληρονομεί το σύνολο της κληρονομιαίας περιουσίας (άρθρο 5.13 του ΑΚ).

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Λιθουανία

More information

Lietuvos Notaru Rumai , Olimpiečių g. 4 , LT - 09200 Vilnius , Lietuva

Tel.: +370 - 52 - 61 47 57

Fax: +370 - 52 - 61 46 60