8 Τι προβλέπει ο νόμος για τις περιουσιακές σχέσεις καταχωρημένων και μη καταχωρημένων συντρόφων;

Διατάξεις του Αστικού Κώδικα της Δημοκρατίας της Λιθουανίας σχετικά με τη συμβίωση χωρίς καταχώριση γάμου ή σχετικά με τις σχέσεις καταχωρισμένης συμβίωσης δεν ακόμη τεθεί σε ισχύ.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Λιθουανία

More information

Lietuvos Notaru Rumai , Olimpiečių g. 4 , LT - 09200 Vilnius , Lietuva

Tel.: +370 - 52 - 61 47 57

Fax: +370 - 52 - 61 46 60