8 Τι προβλέπει ο νόμος για τις περιουσιακές σχέσεις καταχωρημένων και μη καταχωρημένων συντρόφων;

Το πορτογαλικό δίκαιο δεν περιλαμβάνει ιδιαίτερες διατάξεις σχετικά με τις περιουσιακές σχέσεις μεταξύ συντρόφων. Εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του ενοχικού δικαίου.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Πορτογαλία

More information

Ordem dos Notarios Portugal , Travessa da Trindade, nº 16 - 2.º C , PT - 1200-469 Lisbon , Portugal

Tel.: +351 21 346 81 76

Fax: +351 21 346 81 78