6 Ποιες είναι οι συνέπειες ενός θανάτου;

Στην περίπτωση θανάτου του ενός συζύγου, η εκκαθάριση της κοινής περιουσίας (που δεν έχει δρομολογηθεί στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας) πραγματοποιείται στο πλαίσιο της κληρονομικής διαδικασίας, την οποία διαχειρίζεται συμβολαιογράφος αστικού δικαίου ως εντεταλμένος του δικαστηρίου.

Αφού ο επιζών σύζυγος λάβει το μερίδιό του από την κοινή περιουσία (συνήθως λαμβάνει το μισό αυτής), δικαιούται επίσης να κληθεί ως κληρονόμος στην κληρονομιαία περιουσία του θανόντος. Εάν ο επιζών σύζυγος κληρονομεί μαζί με κατιόντες (π.χ. τέκνα) του θανόντος. λαμβάνει το ίδιο μερίδιο με κάθε τέκνο. Εάν δεν υφίστανται κατιόντες και ο επιζών σύζυγος κληρονομεί μαζί με τους γονείς του θανόντος. λαμβάνει τουλάχιστον το μισό της κληρονομιαίας περιουσίας.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Σλοβακία

More information

Notárska komora Slovenskej republiky , Krasovského 13 , SK - 851 01 Bratislava 5 , Slovensko

Tel.: +421 - 2 - 55 57 45 19

Fax: +421 - 2 - 55 57 45 89