4 Μπορεί ή πρέπει να καταχωρηθεί το καθεστώς που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων;

Αγγλία/Ουαλία

Οι γαμήλιες συμβάσεις δεν απαιτείται να καταχωρίζονται.

Σκωτία

Όχι. Δεν υφίστανται ειδικά μητρώα για τις περιουσιακές σχέσεις μεταξύ συζύγων.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Ηνωμένο Βασίλειο

More information

coming soon