6 Ποιες είναι οι συνέπειες ενός θανάτου;

Αγγλία/Ουαλία

Στην Αγγλία και την Ουαλία υφίσταται ελευθερία κληρονομικής διάθεσης και δεν υφίσταται νόμιμη μοίρα/υποχρεωτικό κληρονομικό μερίδιο για τον επιζώντα σύζυγο.

Σε περίπτωση εξ αδιαθέτου διαδοχής, ο σύζυγος κληρονομεί σύμφωνα με το άρθρο 46 του νόμου περί διαχείρισης κληρονομιών του 1925. Η ακριβής αξίωση εξαρτάται από το εάν ο αποβιώσας αφήνει τέκνα («κατιόντες») ή/και γονιό, αμφιθαλή αδελφό ή αδελφή, ή κατιόντες αμφιθαλούς αδελφού ή αδελφής.

Ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη διαθήκης, ο επιζών σύζυγος δύναται να προβάλει αξίωση κατά της κληρονομιαίας περιουσίας του αποβιώσαντος για την οικονομική ενίσχυση που θα προσδιορίσει το δικαστήριο βάσει του νόμου περί κληρονομίας (ενίσχυση της οικογένειας και εξαρτώμενων προσώπων) του 1975.

Σκωτία

Στην περίπτωση εξ αδιαθέτου διαδοχής, ο επιζών σύζυγος διαθέτει πάγια προηγούμενα δικαιώματα επί της οικίας, των επίπλων και ενός χρηματικού ποσού [άρθρα 8 και 9 του νόμου περί κληρονομικής διαδοχής (Σκωτία) του 1964].

Εάν τα εν λόγω δικαιώματα δεν εξαντλούν την κληρονομιαία περιουσία, ο επιζών σύζυγος δικαιούται επίσης το ένα τρίτο της λοιπής κινητής περιουσίας (εφόσον υφίστανται εν ζωή κατιόντες) ή το μισό αυτής (εάν δεν υφίστανται εν ζωή κατιόντες). Ο επιζών σύζυγος λαμβάνει το υπόλοιπο της εξ αδιαθέτου διανεμόμενης κληρονομιαίας περιουσίας εάν ο αποβιώσας σύζυγος δεν αφήνει εν ζωή κατιόντες, γονείς ή αδελφούς/αδελφές [βλ. άρθρο 2 του νόμου περί κληρονομικής διαδοχής (Σκωτία) του 1964].

Στις περιπτώσεις κληρονομιάς βάσει διαθήκης, στον επιζώντα σύζυγο πολύ συχνά καταλείπεται το σύνολο της κληρονομιαίας περιουσίας. Θεωρητικά, οι εν ζωή κατιόντες δικαιούνται το ένα τρίτο της κινητής περιουσίας του αποβιώσαντος (legitim) , συχνά όμως οι κατιόντες παραιτούνται από το δικαίωμά τους αυτό. Στην περίπτωση που η διαθήκη παραλείπει τον επιζώντα σύζυγο, αυτός μπορεί να αξιώσει το ένα τρίτο της κινητής περιουσίας εάν υφίστανται εν ζωή κατιόντες ή το μισό εάν δεν υφίστανται εν ζωή κατιόντες.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Ηνωμένο Βασίλειο

More information

coming soon