7 Το εθνικό δίκαιο προβλέπει ειδικό καθεστώς που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων για ζευγάρια διαφορετικών εθνικοτήτων;

Αγγλία/Ουαλία

Όχι.

Σκωτία

Όχι.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Ηνωμένο Βασίλειο

More information

coming soon