4 Kas abieluvararežiimi võib registreerida või on registreerimine kohustuslik?

4.1. Kas teie riigis on üks või mitu abieluvararegistrit? Kus?

Austrias puudub eraldi abieluvaralepingute või abikaasadevaheliste muude lepingute register ning registreerimiskohustus. Ettevõtjate abikaasad võivad nõuda abieluvaralepingu lisamist ettevõtteregistrisse eesmärgiga kaitsta oma õigusi ettevõtte võlausaldajate vastu (§ 36 Unternehmensgesetzbuch, UGB).