8 Milliseid sätteid kohaldatakse vara suhtes registreeritud partnerluse puhul ja registreerimata partnerluse puhul?

Registreeritud partnerlus põhineb Eingetragene Partnerschaft-Gesetz (EPG) ning kehtib samasoolistele paaridele. Vastavalt § 27c IPRG võivad registreeritud partnerid piiriüleses olukorras vabalt valida kohaldatava seadusandluse. Muul juhul kohaldatakse selle riigi seadusandlust, kus partnerlus registreeriti. Austria abieluvararežiimi sätteid kohaldatakse ka registreeritud partnerluse suhtes (§ 1217 para 2 ABGB). Ühtlasi kohaldatakse ühisvaras ühisvalduse suhtes § 13 WEG  ning võõrandamise ja koormamise keeldu § 364c ABGB kohaselt. Partnerite igapäevaselt kasutatava vara ning partnerite säästude jagamine toimub kooskõlas §§ 24-41 EPG, mis põhineb §§ 81-98 EheG.
Registreerimata abieluvälise kooselu jaoks ei ole eraldi vara käsitlevaid sätteid ning kohtu otsustes on lükatud tagasi analoogne §§ 81et seq EheG kohaldamine vara jagamisele pärast abielu lahutamist. Kohaldatakse üldisi võlaõigusseaduse ja kinnisvara käsitleva seaduse sätteid.