5 Millised on lahutuse tagajärjed?

5.1. Kuidas jagatakse vara (õigused in rem)?

Abieluvararežiim tühistatakse ning järgneb abieluvara likvideerimine ja jagamine. See sõltub kohaldatavast abieluvararežiimist.

Seadusjärgse režiimi tühistamisel on ühisvara automaatselt nn ühisvararežiimi järgses ühisomandis, mille suhtes kohaldatakse enne likvideerimist ja jagamist kaasomandialase üldõiguse eeskirju (art 577–2 CC). Abieluvara likvideerimiseks ja lõplikuks jagamiseks tuleb täpselt kindlaks määrata kolme liiki vara koosseis (vrd küsimusega 2.1) (art 1427–1449 CC).

Universaalse ühisvararežiimi tühistamisel on ühisvara automaatselt nn ühisvararežiimi järgses ühisomandis.

Lahusvararežiimi tühistamise korral tuleb lihtsalt likvideerida/jagada igasugune ühisvara.

Selle raames on sätestatud code judiciaire’is (sund)likvideerimise/jagamise alased õigusaktid (art 1205–1224 C. Jud. [Code judiciaire = kohtute seadus]).

5.2. Kes tasumata võlgade eest pärast lahutust vastutab?

See sõltub võlgade olemusest. Kumbki abikaasa on eraldi vastutav oma võlgade eest, mis jäävad alles pärast abieluvara jagamist. Mõlemad abikaasad vastutavad ühiselt pärast abieluvara jagamist alles jäänud ühiste võlgade eest (art 1439–1441 CC).

5.3. Kas abikaasa võib nõuda puuduoleva osa väljamaksmist?

Ei, välja arvatud juhul, kui abikaasad on kokku leppinud sellise puuduoleva osa väljamaksmises ja selle üksikasjades oma abielulepingus.