7 Kas teie siseriiklikus seadusandluses nähakse ette eraldi abieluvararežiim erinevast rahvusest abikaasadele?

Ei, rahvusvaheliste paaridele ei kohaldata erilist abieluvararežiimi.