9 Milline on pädev asutus vaidluste ja muude juriidiliste küsimuste korral?

Abieluküsimused kuuluvad Bulgaaria kohtute jurisdiktsiooni alla juhul, kui üks kaasadest on Bulgaaria kodanik või elab tavaliselt Bulgaarias. Nimetatudrahvusvahelise eraõiguse seadustiku paragrahvi 7 kohaselt kuuluvad abikaasade isiklikud ja varalised suhted Bulgaaria kohtute pädevusse.

Pädev piirkondlik kohus on selle piirkonna kohus, kus kostja tavaliselt elab (tsiviilkohtumenetluse seadustiku paragrahv 105).