4 Kas abieluvararežiimi võib registreerida või on registreerimine kohustuslik?

Horvaatia õigus ei sätesta abieluvaralepingu registreerimise kohustust.