5 Millised on lahutuse tagajärjed?

5.1. Kuidas jagatakse vara (õigused in rem)?

Mõlemal abikaasal on õigus esitada kohtule nõue vara jagamiseks pärast abielu lõppemist (lahutuse korral) ja abielu kestel. Samuti võivad abikaasad ühisvara jagamises kokku leppida. Kui jagamise osas kokkuleppele ei jõuta, teeb otsuse kohus vastavalt tsiviilkohtumenetluse eeskirjadele. Kui abikaasad ei ole kokku leppinud teisiti, jagatakse nende ühisvara võrdselt. Ühisvara osaks olevat kinnisvara saab jagada samaväärsete varadena (kui on mitu kinnisvara objekti), maatüki geomeetrilise jagamise teel, tsiviilõigusliku lõpetamise teel (vara müümine ja tulu jagamine), hüvitamise teel või elamisõiguse andmisega. Ühisvara osaks olevat vallasvara saab jagada samaväärsete varadena (kui on mitu varaobjekti), tsiviilõigusliku lõpetamise teel, hüvitamise teel või füüsiliselt.

5.2. Kes tasumata võlgade eest pärast lahutust vastutab?

Abikaasade vastutusele olemasolevate võlgade eest pärast lahutust kohaldatakse samu eeskirju, nagu kirjeldatud punktis 2.6.