9 Milline on pädev asutus vaidluste ja muude juriidiliste küsimuste korral?

Üldiste jurisdiktsioonireeglite kohaselt on Horvaatia kohtutel rahvusvaheline pädevus juhtudel, kus kostja alaline elukoht on Horvaatia Vabariigis (rahvusvahelise eraõiguse seaduse § 46 lg 1).

Horvaatia kohtutel on rahvusvaheline pädevus ka sellistes abieluvara puudutavates vaidlustes, milles kostja ei ole Horvaatia Vabariigi alaline elanik, kuid hageja alaline või ajutine elukoht on kohtuasja algatamise hetkel Horvaatias (rahvusvahelise eraõiguse seaduse § 59 lg 1).

Kui enamik abieluvarast asub Horvaatia Vabariigis ja ülejäänu asub välisriigis, võib kohus otsustada välisriigis asuva vara suhtes ainult juhul, kui ta teeb otsuse Horvaatia Vabariigis asuva vara suhtes ning ainult juhul, kui kostja sellega nõustub (rahvusvahelise eraõiguse seaduse § 59 lg 2).

Horvaatia Vabariigi territooriumil asuva kinnisvara käsutamise õigust puudutavates vaidlustes on Horvaatia kohtutel ainupädevus (rahvusvahelise eraõiguse seaduse § 56).

Abikaasad võivad kokku leppida, et asi kuulub välisriigi kohtu pädevusse ainult juhul, kui üks neist on välisriigi kodanik ja kui asi ei kuulu Horvaatia kohtute ainupädevusse.

Abikaasad võivad kokku leppida Horvaatia kohtute pädevuses, kui vähemalt üks neist on Horvaatia kodanik (rahvusvahelise eraõiguse seaduse § 49 lg 2).