4 Kas abieluvararežiimi võib registreerida või on registreerimine kohustuslik?

Ei/ei ole eespool kirjeldatu seisukohast oluline.