9 Milline on pädev asutus vaidluste ja muude juriidiliste küsimuste korral?

Perekonnakohtud on abieluvara puudutavate vaidluste lahendamisel ainsad pädevad organid. Neil on rahvusvaheline pädevus juhul, kui kumbki pooltest on elanud enne abieluvara hagi esitamist vähemalt kolm kuud Küprosel.