6 Mis juhtub surma korral?

„Informace dostupné na této stránce nejsou aktuální, protože nepřihlíží ke změnám, které od 1. 1. 2014 přinesl nový občanský zákoník.“

„The information available on this webpage is not up to date because it does not take into account the changes brought by the new Civil Code as of 1 January 2014.“

„Les informations disponibles sur ce site ne sont pas à jour, car elles ne prennent pas en compte les changements introduits par le nouveau Code civil à partir du 1 Janvier 2014.“

Pärimismenetluse piires jagatakse abikaasade ühisvara kooskõlas eespool nimetatud põhimõttega, mille kohaselt mõlemad abikaasad saavad võrdse osa (tsiviilseadustiku paragrahvi 149 lõige 2). Seega kuulub üleelanud abikaasale pool ühisvarast.

Surnud abikaasa osa moodustab (koos tema isikliku varaga) tema pärandvara. Üleelanud abikaasa ja pärandaja lapsed pärivad esimeses järjekorras võrdsetes osades (tsiviilseadustiku paragrahvi 473 lõige 1).