9 Milline on pädev asutus vaidluste ja muude juriidiliste küsimuste korral?

„Informace dostupné na této stránce nejsou aktuální, protože nepřihlíží ke změnám, které od 1. 1. 2014 přinesl nový občanský zákoník.“

„The information available on this webpage is not up to date because it does not take into account the changes brought by the new Civil Code as of 1 January 2014.“

„Les informations disponibles sur ce site ne sont pas à jour, car elles ne prennent pas en compte les changements introduits par le nouveau Code civil à partir du 1 Janvier 2014.“

Tšehhi kohtutel on rahvusvaheline pädevus, kui vähemalt üks abikaasadest on Tšehhi Vabariigi kodanik. Kui kumbki abikaasa ei ole Tšehhi Vabariigi kodanik, on Tšehhi kohtutel pädevus järgmistel juhtudel:

  • kui vähemalt ühe abikaasa alaline elukoht on Tšehhis ning Tšehhi kohtu otsust tunnistatakse abikaasade kodakondsusriikides, või
  • kui vähemalt üks abikaasa elas Tšehhi Vabariigis pikemat aega, või
  • kui asjaga on seotud Tšehhi Vabariigis asuv kinnisvara.

(Seaduse nr 97/1963 (seadustekogu) paragrahvid 37 ja 38 koos tsiviilmenetluse seadustiku paragrahvidega 85 ja 88).

Nii reguleerimisese kui ka pädevus kuuluvad ringkonnakohtule, kes väljastas otsuse abielu lahutamise kohta, st kohtule, kelle ringkonnas asus abikaasade viimane ühine elukoht. Juhul kui seos lahutusmenetlusega puudub või kui eespool kirjeldatud kohust ei eksisteeri, on pädevus järgmistel asutustel:

  • kostja elukoha ringkonnakohus, või
  • hageja elukoha ringkonnakohus (kui kostjal puudub Tšehhi Vabariigis elukoht), või
  • juhul kui asjaga on seotud kinnisvara, selle asukoha ringkonnakohus, või
  • kui lahutus ja pärimismenetlus on seotud, siis pärimismenetluse toimumise koha ringkonnakohus (tsiviilmenetluse seadustiku paragrahv 88).