4 Kas abieluvararežiimi võib registreerida või on registreerimine kohustuslik?

4.1. Kas teie riigis on üks või mitu abieluvararegistrit? Kus?

Abikaasade lahusvara lepingud tuleb registreerida personaalregistris, mida haldab registreerimiskohus aadressil Majsmarken 5, 9500 Hobro (telefoninumber 99685800, faks 99685801, www.tinglysning.dk).

4.2. Millised dokumendid registreeritakse? Milline informatsioon registreeritakse?

Leping registreeritakse tervikuna, sealhulgas andmed lahusvara moodustava vara kohta.

4.3. Kuidas pääseda ligi registris olevale informatsioonile ja kes sellele ligi pääseb?

Kogu personaalregistri teave on avalikult kättesaadav.

4.4. Milline on registreerimise õiguslik mõju (kehtivus, õiguste kaitse kellegi vastu)?

Lahusvara lepingud kehtivad üksnes siis, kui need on registreeritud.