9 Milline on pädev asutus vaidluste ja muude juriidiliste küsimuste korral?

Ühisvara jagamise taotluse saab esitada pärandikohtusse (pärandikohus on linnakohtu osa, mis on Taanis kohalik kohus), kui üks partneritest elab Taanis. Kui vähemalt üks partner on Taaniga seotud, võivad partnerid kokku leppida, et taotlus esitatakse Taanis. Partnerid ei tohi sellist kokkulepet eelnevalt sõlmida, seda võib teha alles siis, kui abielulahutuse või lahuselu ajal tekib vaidlus vara jagamise üle.

Taotluse Taanis asuva ühisvara osa jagamiseks võib esitada Taanis, kui kõnealuse vara suhtes ei ole teises riigis kohaldatud pärimismenetlust.

(Perekonnavara jagamise seaduse paragrahv 4)

(Pärandi valitsemise seaduse paragrahv 74)