8 Milliseid sätteid kohaldatakse vara suhtes registreeritud partnerluse puhul ja registreerimata partnerluse puhul?

Eesti õiguse kohaselt ei saa vabaabielu registreerida ja vabaabielu kohta ei ole kehtestatud muid erieeskirju. Vabaabielus isikutel on võimalik kasutada muid õiguslikke vahendeid väljaspool perekonnaõigust: nad võivad astuda partnerlusse võlaõiguse alusel (kaudseid lepinguid kohaldatakse vaid vallasvara suhtes), saada vara kaasomanikuks omandi kaudu, koostada testamente pärimisõiguse kaudu jne.