9 Milline on pädev asutus vaidluste ja muude juriidiliste küsimuste korral?

Eesti tsiviilkohtumenetluse seadustiku kohaselt on asi Eesti kohtu pädevuses, kui kohus suudab asja lahendada kohtu pädevust käsitlevate sätete kohaselt või kohtu pädevust käsitleva kokkuleppe alusel, kui õiguses või rahvusvahelistes lepingutes ei ole ette nähtud teisiti. Seaduses sätestatud juhtudel võivad pooled sõlmida kohtu pädevuse kohta kokkuleppe. Kohtu pädevust käsitlev kokkulepe võib hõlmata kokkulepet vaidluse lahendamise kohta konkreetses kohtus.

Abikaasade varasuhet puudutavad õiguslikes küsimustes saab pöörduda notari poole.