4 Kas abieluvararežiimi võib registreerida või on registreerimine kohustuslik?

4.1. Kas teie riigis on üks või mitu abieluvararegistrit? Kus?

Soomes on olemas abieluregister, mis hõlmab kogu rahvast. Registriameti kohustusi täidab kohaliku omavalitsuse asutus, st perekonnaseisuamet.

4.2. Millised dokumendid registreeritakse? Milline informatsioon registreeritakse?

Abieluvaralepingu dokument kantakse abieluregistrisse. Seega kantakse registrisse ka andmed abieluvaralepingu sõlmimise kuupäeva ja kõikide sisu käsitlevate eeskirjade kohta.

4.3. Kuidas pääseda ligi registris olevale informatsioonile ja kes sellele ligi pääseb?

Igaühel on õigus saada teavet selle kohta, kas abikaasadel on sõlmitud kehtiv abieluvaraleping, ning selle sisu kohta.

4.4. Milline on registreerimise õiguslik mõju (kehtivus, õiguste kaitse kellegi vastu)?

Abieluvaraleping ei jõustu enne selle registreerimist (abieluseaduse paragrahv 44).