9 Milline on pädev asutus vaidluste ja muude juriidiliste küsimuste korral?

Soome kohtud on abieluvara küsimustes pädevad järgmistel juhtudel: 1) kostja elukoht või alaline elukoht asub Soomes; 2) kostja elukoht või alaline elukoht asub Soomes ning abikaasade varalistele suhetele kohaldatakse Soome õigust; 3) abikaasade viimane ühine elukoht või alaline elukoht asus Soomes ning ühe abikaasa elukoht või alaline elukoht asub endiselt seal või asus seal tema surma hetkel; 4) küsimuse esemeks on Soomes asuv vara; või 5) kostja nõustub küsimuse arutamisega Soomes või reageerib küsimusele, esitamata vastulauset pädevuse puudumise kohta (abieluseaduse paragrahv 127). Pädev asutus on kostja elukoha või alalise elukoha ringkonnakohus. Soome perekonnaseisuametil on õigus registreerida abielu või õiguse valikut käsitlev kokkulepe isegi siis, kui abikaasade varaliste suhetega seotud küsimuste arutamine ei ole Soome kohtute pädevuses (abieluseaduse paragrahv 127).