7 Kas teie siseriiklikus seadusandluses nähakse ette eraldi abieluvararežiim erinevast rahvusest abikaasadele?

„The information available on this webpage is not up to date because it does not take into account the changes brought by the Franco-German agreement on an elective ‘community of accrued gains’ matrimonial property regime as of 1st May 2013.“

„Les informations disponibles sur ce site ne sont pas à jour, car elles ne prennent pas en compte les changements introduits par l’accord franco-allemand instituant un régime matrimonial optionnel de la participation aux acquêts à partir du 1er mai 2013.“

Õigusekspertide ning Prantsusmaa ja Saksamaa justiitsministrite koostöö tulemusel 4. veebruaril 2010 sõlmitud leping näeb ette täiendava, valikulise abieluvararežiimi, mis on tuletatud Prantsusmaa ja Saksamaa ülejäägi ühisuse režiimidest.

Abielu vältel kehtib abikaasade suhtes lahusvara režiim. Selle lõpetamisel on kummalgi abikaasal õigus poolele abielu kestel omandatud varadest.

Seda ühist abieluvararežiimi võivad kasutada kõik paarid, mitte ainult Prantsuse-Saksa paarid.

Seaduseelnõu, millega antakse volitus ratifitseerida Prantsuse Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahel leping, millega kehtestatakse vabatahtlik abieluvara ülejäägi ühisuse režiim, on praegu Prantsusmaa senatis.