8 Milliseid sätteid kohaldatakse vara suhtes registreeritud partnerluse puhul ja registreerimata partnerluse puhul?

„The information available on this webpage is not up to date because it does not take into account the changes brought by the Franco-German agreement on an elective ‘community of accrued gains’ matrimonial property regime as of 1st May 2013.“

„Les informations disponibles sur ce site ne sont pas à jour, car elles ne prennent pas en compte les changements introduits par l’accord franco-allemand instituant un régime matrimonial optionnel de la participation aux acquêts à partir du 1er mai 2013.“

Registreerimata partnerlusi (kooselu) tunnustatakse tsiviilkoodeksi artikli 515 lõikega 8, kuid ei reguleerita.

Registreeritud partnerlusi (tsiviilpartnerlust) reguleeritakse tsiviilkoodeksi artikli 515 lõikega 1 ja järgmiste sätetega. Selline partnerlus on võimalik ka samasoolistel paaridel, kuid mitte ainult neil.

Tsiviilpartnerluse pooled vastutavad ühe partneri poolt "igapäevaste vajaduste" rahuldamiseks võetud võlgade eest solidaarselt (tsiviilkoodeksi artikli 515 lõige 4).

Kummalegi partnerile jääb vabadus hallata enda vara ning kumbki jääb vastutama ka oma isiklike võlgade eest. Vara, mille omand ei ole kehtestatud, omatakse eeldatavalt ühiselt (tsiviilkoodeksi artikli 515 lõige 5). Samuti võivad partnerid sätestada, et partnerluse vältel omandatud vara omatakse ühiselt (tsiviilkoodeksi artikli 515 lõike 5 punkt 1).