4 Kas abieluvararežiimi võib registreerida või on registreerimine kohustuslik?

4.1. Kas teie riigis on üks või mitu abieluvararegistrit? Kus?

Saksamaal peavad nn „abieluvararežiimide registrit” [liidumaade] kohalikud kohtud.

4.2. Millised dokumendid registreeritakse? Milline informatsioon registreeritakse?

Sellesse registrisse võib kanda nii juurdekasvu tasaarveldamise režiimist kui seadusjärgsest abieluvararežiimist erinevad tingimused, kuid ka välisriigi abieluvara režiimi kohaldamise.

4.3. Kuidas pääseda ligi registris olevale informatsioonile ja kes sellele ligi pääseb?

Register on avalik ja sellest võivad saada andmeid kõik asjast huvitatud osapooled.

4.4. Milline on registreerimise õiguslik mõju (kehtivus, õiguste kaitse kellegi vastu)?

Abieluvaralepingu kehtivus ei sõltu selle registrisse kandmisest. Selleks, et kolmandad osapooled saaksid tugineda lepingu alusel määratletud abieluvararežiimile või välisriigi abieluvararežiimile, on siiski BGB § 1412 kohaselt vajalik,(kui kohaldatav, siis koostoimes EGBGB artikli 16 lõikega 1), et abieluvaraleping oleks abieluvararežiimide registrisse kantud.