4 Kas abieluvararežiimi võib registreerida või on registreerimine kohustuslik?

4.1. Kas teie riigis on üks või mitu abieluvararegistrit? Kus?

Selleks et leping oleks ka kolmandatele pooltele siduv, tuleb see HCC paragrahvi 1403 lõike 2 kohaselt kanda selleks ettenähtud avalikku registrisse.

4.2. Millised dokumendid registreeritakse? Milline informatsioon registreeritakse?

Ametlik dokument, millega abikaasad varaühisuse režiimi valisid, kantakse registrisse koos kõikide asjakohaste aspektidega, näiteks nimed, varaühisuse režiimi ulatus ja üksikasjad selle lõpetamise kohta.

4.3. Kuidas pääseda ligi registris olevale informatsioonile ja kes sellele ligi pääseb?

Igal õigustatud huviga isikul on eespool nimetatud registreeringuid sisaldavale registrile juurdepääs.

4.4. Milline on registreerimise õiguslik mõju (kehtivus, õiguste kaitse kellegi vastu)?

Leping jõustub kolmandate poolte suhtes ja on neile siduv pärast selle kandmist selleks ettenähtud avalikku registrisse (HCC paragrahv 1403).