9 Milline on pädev asutus vaidluste ja muude juriidiliste küsimuste korral?

Eri rahvusest paaridega seonduvate vaidluste üle otsustamine kuulub Kreeka kohtute pädevusse juhul, kui nii on sätestatud Kreeka rahvusvahelises eraõiguses, see tähendab juhul, kui kohtuasi on Kreekaga märkimisväärselt seotud.

Üldiselt kuulub kohtuasi Kreeka pädevusse siis, kui kostja alaline elukoht asub Kreekas. Kui kostjal puudub alaline elukoht Kreekas ja ka välisriigis, kuulub kohtuasi kostja elukoha ringkonnakohtu pädevusse (tsiviilmenetlusseadustiku paragrahvid 3 ja 22 jj).

Abieluküsimustes on pädev ka abikaasade viimase ühise elukoha ringkonnakohus (tsiviilmenetlusseadustiku paragrahv 39). Kreeka kohtutel on alati pädevus Kreeka kodakondsusega poolte suhtes (tsiviilmenetlusseadustiku paragrahvid 611 ja 612).