9 Milline on pädev asutus vaidluste ja muude juriidiliste küsimuste korral?

Kui abieluvara jaotatakse lahutusmenetluse käigus, on Ungari kohtud pädevad seda vara jaotama juhul, kui ka lahutusmenetlus on nende pädevuses. Olenevalt juhtumist määratakse lahutusmenetluse pädevus abikaasade kodakondsuse või elukoha / alalise elukoha alusel. Kui Ungari kohtutel ei ole lahutusmenetlusega mingit seost, on neil abieluvara ning registreeritud kooselus elavate partnerite varaga seotud juhtumite korral pädevus siis, kui ühe või mõlema abikaasa või registreeritud partneri elukoht või alaline elukoht asub Ungaris. (IPLD artikli 59 lõiked 2 ja 3; artikli 62B punkt a); artikli 62D lõige 2)